Psyker: Yeni Nesil Tekken

Troy, web3 sahnesinin gelecek vaat eden gelitiricilerinden biri olan Ferris Games ile ibirlii ortakl覺覺n覺 duyurmaktan mutluluk duyuyor.

Psyker: Yeni Nesil Tekken
Troy ve Ferris Game 襤birliini Duyurmaktan Mutluluk Duyuyoruz!

Troy, web3 sahnesinin gelecek vaat eden gelitiricilerinden biri olan Ferris Games ile ibirlii ortakl覺覺n覺 duyurmaktan mutluluk duyuyor. nce Ferris Games ve 癟覺kard覺klar覺 ilk oyun Psyker hakk覺nda size bilgi verelim; daha sonra bu ortakl覺覺n hem Troy topluluu hem de T羹rkiye'deki web3 ekosistemi i癟in ne gibi f覺rsatlar dourabileceinden bahsedelim.

Ferris Games Hakk覺nda

Ferris, web3 oyunlar覺 ve ara癟lar覺 i癟in yepyeni bir anlay覺la, bir ekosistem ina etmeye 癟al覺覺yor. Oyuncular i癟in "deer katan" oyunlar ve ara癟lar gelitirme mottosuyla yola 癟覺kan ekip, Big Brain Holdings, Justin Kan, Monke DAO, Gate.io Labs, Fractal, Cardinal gibi ortaklar taraf覺ndan destekleniyor. D羹nyadaki ilk "guild" ibirliini, Troy Gaming DAO 癟at覺s覺 alt覺nda yer alan ve T羹rkiye'nin ilk ve en b羹y羹k web3 guild'i olan Troy Guild ile yapan ekip, gelitirdikleri ilk oyun PSYKER i癟in SOLANA altyap覺s覺n覺 kullanmay覺 tercih etmi.

Ferris'in 襤lk Oyunu Psyker Nas覺l Bir Oyun?

T羹m oyuncu okuyucular覺m覺z覺n 癟ok iyi bildii 羹zere, d繹v羹 oyunlar覺n覺n neredeyse tamam覺, benzer bir form羹le dayanarak gelitiriliyor. Oyun mekaniklerindeki k羹癟羹k deiiklikler d覺覺nda 癟ok fazla yenilik veya "evrim" say覺labilecek bir ilerleme olmad覺. Web3, NFT'ler ve GameFi'nin ortaya 癟覺kmas覺, oyuncular覺n d繹v羹 oyunu ile bu d羹nyayla etkileime girmeleri, sevdikleri t羹rde bir oyunu oynamalar覺 ve ayn覺 zamanda "ger癟ekten" gelir kazanmalar覺 i癟in yeni yollar yaratma f覺rsat覺 sunuyor.

Psyker Karakterleri

Web3 sahnesindeki GameFi ekosisteminin Axie Infinity ile patlama yapmas覺 ile beraber, ilk balarda "Play to Earn" olarak adland覺r覺lan oyunlar覺n say覺s覺nda, bir anda patlama yaand覺. O d繹nem 癟覺kan oyunlar覺n pek 癟ou, gerek NFT sahiplerine, gerek yat覺r覺mc覺 ve gelitiricilerine iyi gelir kazand覺rsa da oyuncular a癟覺s覺ndan tatmin edici bir deneyim yaatmakta zorland覺lar. 羹nk羹, 羹nl羹 ve dev st羹dyolardan gelen AAA oyunlar覺 bile ac覺mas覺zca eletiren oyuncular, para kazanma dinamikleri olmadan, basit taray覺c覺-tabanl覺 ya da mobil oyun mekaniklerine sahip oyunlara ilgi g繹stermiyor, zaman ay覺rmak istemiyordu. Psyker bu trendi ve 繹nyarg覺lar覺 k覺rabilecek 繹zellikteki oyunlar覺n bal覺calar覺ndan biri olacak gibi g繹r羹n羹yor.

Psykerverse

Detayl覺 karakterleri, s羹r羹kleyici mekanikleri, ilgi 癟ekici arkaplan覺, metas覺 ve lore'u ile, web2 oyuncular覺n覺n aina olduu t羹rde bir prod羹ksiyon kalitesi ile gelen oyun, u anda "Erken NFT Eriimi" aamas覺nda; yani bir yandan NFT sat覺lar覺 ve listelenmesi devam ederken, bir yandan da oyunda s繹z sahibi olan topluluun istekleri dorultusunda gelitirilmeye devam ediyor. Bu da, web2 oyunlar覺ndan farkl覺 olarak; NFT sahibi olman覺n sadece gelir elde etmek i癟in deil, oyunun gelecei konusunda s繹z sahibi olmak a癟覺s覺ndan da iyi bir 繹rnek tekil ediyor.

Psyker Anahtar Kartlar覺

Oyundaki NFT'ler ve Anahtar Kartlar覺 (Key Card) Ne 襤e Yar覺yor, Nas覺l Kullan覺l覺yor?

Pek 癟ok web3 oyununda olduu gibi, NFT teknolojisi vas覺tas覺 ile PSYKER d羹nyas覺nda ayr覺cal覺klar elde ediyorsunuz. Psyker NFT anahtar kart覺 sahipleri, oyunun kapal覺 betas覺na, 繹zel Discord topluluuna ve beta lansman覺n覺n balang覺c覺nda, her bir anahtar kartta bulunan 繹elerin eriimine 繹zel hak kazan覺yor. Her anahtar kartta, nadirlik derecesi 繹nceden bilinmeyen be eya bulunuyor. Beta s羹recinde 7.000 anahtar kart覺 ile 癟覺k覺 yapan oyunun web sitesine buradan, Discord topluluuna buradan, Fractal 羹zerindeki sat覺 portf繹y羹ne buradan, Magic Eden pazar yeri 羹zerindeki portf繹y羹ne buradan, g羹ncellemeleri d羹zenli olarak paylat覺klar覺 Twitter hesaplar覺na ise buradan ulaabilirsiniz. Yak覺nda, Troy Gaming DAO gelitiricileri taraf覺ndan gelitirilen Stash ile de bir ibirlii olabilir, a癟覺k癟as覺 bu gelimeyi duyurmak i癟in imdiden sab覺rs覺zlan覺yoruz!

Kimler Psyker Oynamal覺 ve Psyker'a Neden Yat覺r覺m Yapmal覺?

Yukar覺da da belirttiimiz 羹zere, anahtar kartlar Psykerverse'e giri yolun覺 a癟覺yor. Anahtar kart sahipleri: Kapal覺 beta eriimi, DAO 羹yelii ve genesis karakter y羹klemesine sahip oluyorlar. Peki, oyuncular neden bu ekosisteme yat覺r覺m yaplao? Hangi t羹rde oyuncu ve girimciler, Psyker d羹nyas覺nda kendi gelecekleri i癟in elence ve doru f覺rsatlar覺 bir araya getirecek? Yaz覺n覺n bu b繹l羹m羹nde bu sorulara cevap vermeye 癟al覺t覺k.

Psyker - Official Teaser Trailer

D繹v羹 Oyunu ve Cyberpunk Tutkunlar覺

Play & Earn ve F2P ekosistemlerinde, yeni ve ilgi 癟ekici bir d繹v羹 oyunu alternatifi arayanlar kesinlikle Psyker'a bir ans vermeli. Oyunun kabus gibi bir cyberpunk metas覺na sahip olmas覺 da, 繹zellikle bu alt t羹re tutkun olanlar i癟in, Psyker'覺 ilgi 癟ekici bir se癟enek haline getiriyor. Oyunun son derece baar覺l覺 m羹ziklerini de es ge癟meyelim!

Psyker - Street Thug Character Overview

Solana A覺 zerinde Gelecei A癟覺k Projeler Arayanlar

Her ge癟en g羹n yeni bir NFT koleksiyonu ve projesinin kendine yer bulduu Solana A覺 羹zerinde, ciddi bir runway potansiyeli olan, gelitiricilerinin ve destekleyicilerinin kurumsal g羹venilirlie ve tecr羹beye sahip olduu bir proje arayanlar, mutlaka Ferris Games'e ve gelitirdikleri ilk oyun olan Psyker'a bir ans vermeli.

Psyker - Cyborg Character Overview

Karakter Kiiselletirmesinden Holananlar

Sevilen, k羹ltlemi d繹v羹 oyunlar覺nda karakterleri 繹zelletireniz pek beklenmez; 癟羹nk羹 onlar zaten olduklar覺 halleriyle sevilir. O nedenle geleneksel oyun d羹nyas覺nda yeni karakterlere ya DLC paketleri ile ya da mikro-transferlerle sat覺n alabileceiniz skin'ler vas覺tas覺 ile ulaabilirsiniz. Burada, oyundaki karakterinizi 繹zelletirebilmeniz ve gelitirebilmeniz, 癟ok ileri seviyede olasa bile, Psyker'a, klasik bir d繹v羹 oyunu olman覺n yan覺 s覺ra, RPG unsurlar覺n覺 da kazand覺r覺yor. Bu esneklik, gelitiricinin katk覺lar覺 dorultusunda s羹rekli yenilenen ve taze i癟erikler sunan bir d羹nya kurulabilmesine olanak sal覺yor.

Psyker - Cyborg Customization

Gelitirilebilecek zellikler

Oyunun hala gelitire aamas覺nda olduunu unutmadan, baz覺 notlar覺覺z覺 paylamakta fayda g繹r羹yoruz; b繹ylece okuyucular覺m覺z覺 doru ekilde y繹nlendirmi olabiliriz.

Psyker Roadmap
  • Beta'da baz覺 karakter animasyonlar覺 ve d繹v羹 mekanikleri h璽l璽 mevcut deil; 繹rnein oyunun oynan覺 zevkini ve mekaniklerini son derece art覺rabilecek 繹zelliklerden biri olan "blok" kabiliyeti, 繹n羹m羹zdeki g羹ncelleme ile gelecek. Alpha aamas覺ndaki karakter 繹zellikleri, d繹v羹 mekanikleri, kontroller gibi detaylara buradan ulaabilirsiniz.
  • Fizik sim羹lasyonlar覺 ve 癟arp覺malarda, baz覺 eksiklikler g繹ze 癟arpabiliyor. Oyundaki mekanik gelitirmeler, karakter animasyonlar覺 ve denge unsurlar覺 tamamland覺k癟a, karakterlerin, silahlar覺n birbirleriyle ve 癟evreleri ile olan etkileimlerinde iyileme g繹rebiliriz.
  • u anda, daha 癟ok bir "arka plan" gibi g繹r羹nen Psykerverse, asl覺nda oyunun metas覺 ve lore'unun temmelini oluturuyor. Dolay覺s覺 ile ilerleyen d繹nemlerde, bir "a癟覺k d羹nya" olarak, Psykerverse'te daha fazla etkileim, NPC, hikaye, g繹rev ve kefedilecek i癟erik bulmam覺z olas覺.

襤birliinin Troy Topluluuna ve T羹rkiye'deki Web3 Sahnesine Katk覺s覺 Ne Olacak?

Hen羹z ibirliimizin t羹m detaylar覺n覺 netletirmedik; fakat ortakl覺覺m覺z覺n, 繹n羹m羹zdeki haritaya g繹re, hem Troy topluluuna hem de T羹rkiye'deki web3 sahnesine 繹nemli katk覺larda bulunabileceini 繹ng繹r羹yoruz. 襤te akl覺m覺za gelen 繹rneklerden baz覺lar覺:

1) Oyuncular, P2E ve F2P d羹nyas覺nda al覺m覺 olduklar覺 standart覺n aksine, daha y羹ksek prod羹ksiyon deerine sahip bir oyun oynama ans覺 bulacaklar; RPG dinamikleri de sunan, a癟覺k d羹nyaya g繹z k覺rpan, d繹v羹 oyunu mekaniklerini de bar覺nd覺ran, Cyberpunk temal覺 bir oyun!

2) SOLANA A覺'ndaki baar覺l覺 projelerden birisi olaca覺na inand覺覺m覺z Psyker'覺n global topluluu i癟inde, T羹rkiye'den oyuncular ve NFT sahipleri de olacak; bu da T羹rkiye'den bir karakter gelitirilsin diye y覺llarca bekleyen oyuncu topluluunun aksine, s繹z sahibi olan oyuncular覺n, arzu ettikleri gelitirmelerin yap覺labilmesi i癟in, st羹dyo ile direkt iletiime ge癟ebilecek olma ans覺 demek!

3) Oyun hakk覺nda elenceli ve bilgilendirici yay覺nlar d羹zenlemeyi d羹羹n羹yoruz. B繹ylece hem gelitiricileri, he destek癟ileri, hem d羹nyan覺n d繹rt bir yan覺ndan baka oyuncular覺 yay覺nlar覺m覺za ve topluluumuza davet ederek, T羹rkiye'nin gen癟, dinamik, eitili ve hevesli oyuncu n羹fusu potansiyeli konusunda bilgilendirebilir, hypercasual ekosistemi d覺覺nda da T羹rkiye'de 繹nemli GameFi f覺rsatlar覺 olduunu onlara g繹sterebiliriz.

Daha Fazla Bilgi 襤癟in Takip Edin

Oyun hakk覺nda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, hem gelitirici hem de oyunun kendisi ile ilgili takip edebileceiniz site ve sosyal medya hesaplar覺n覺 derlemek istedik. Yaz覺m覺z覺 okuduunuz i癟in teekk羹r ederiz. Bizimle daima sosyal medya hesaplar覺m覺z 羹zerinden ya da Discord'tan iletiime ge癟ebilirsiniz.

Troy Hakk覺nda

Troy, T羹rkiye'nin ilk ve en b羹y羹k Gaming DAO'su olarak, web3 oyunlar覺n覺, NFT'leri, GameFi d羹nyas覺ndaki proje ve f覺rsatlar覺, T羹rkiye'deki her yatan, cinsiyetten ve b繹lgeden oyuncu ile tan覺t覺rmak 羹zere 癟al覺覺yor. Amac覺m覺z, geleneksel web2 oyunlar覺n覺 oynayarak elenen, 繹renen, kendini gelitiren t羹m oyuncular覺, ayn覺 zamanda gelir elde edebilecekleri ve h覺zla b羹y羹yen bir end羹stride 羹retim yapabilecekleri ekilde web3'le tan覺t覺rmak, onlar覺 en iyi projelerle bir araya getirmek ve yollar覺ndaki talar覺 temizleyerek, her eyi sadeletirip kolaylat覺rmak. Bize kat覺ld覺覺n i癟in teekk羹r ederiz.

Web Sitesi | Discord | Twitter | Instagram | Facebook | TikTok | YouTube

Ferris Games & Psyker Sosyal Medya Hespalar覺

Ferris Games Web Sitesi | Ferris Games Twitter

Psyker Web Sitesi | Psyker Discord | Psyker Twitter | Staking

Yaz覺n覺n T羹rk癟e versiyonunu indirmek i癟in l羹tfen t覺klay覺n.